Misiunea școlii

MISIUNEA  ŞCOLII

Misiunea noastră este să pregătim elevii pentru o lume în schimbare, formându-le capacități, deprinderi și competențe care să le permită să se integreze în societate. Oferim șanse egale de formare și  dezvoltare pentru obținerea unei calificări profesionale recunoscute în țară și în Uniunea Europeană.

 

VIZIUNEA ȘCOLII

Viziunea noastră este de a deveni cea mai importantă unitate școlară din județul Caraș-Severin care formează tineri educați și instruiți capabili să se adapteze pe piața muncii.