Scurt istoric

 

 Datorită domeniilor şi calificărilor profesionale şcolarizate, şcoala care astăzi poartă numele de  Liceul Tehnologic „Mihai Novac” Oraviţa a luat fiinţă în anul şcolar 1960-1961  şi a funcţionat până în anul 1973 sub numele de Şcoala Profesională de Mecanici Agricoli  Oraviţa.

Ca urmare a reprofilărilor şi specializărilor din învăţământ, începând cu  anul 1973 şi până în 1982 s-a numit „Liceul Agricol Oraviţa”  şi a funcţionat cu următoarele forme de învăţământ: liceu (învăţământ de zi şi învăţământ seral comasat), şcoală profesională, cursuri de calificare de scurtă durată în calificarea mecanic agricol.

 Începând cu anul şcolar 2013-2014 poartă  denumirea de Liceul Tehnologic „Mihai Novac” Oraviţa și şcolarizează elevi pe profilele Tehnic, Servicii, Resurse naturale şi protecţia mediului, domeniile de pregătire profesională Mecanică, Agricultură, Protecţia mediului, Economic şi Comerţ,  învăţământ liceal de zi şi  seral,  învăţământ profesional şi programul „A doua şansă”.