Proiect – Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație

Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 6 – Educație și competențe;

Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare

Proiect: „Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație”, Cod proiect  Cod proiect POCU/665/6/23/134153

 

Ghid de înscriere în grupul țintă – Cat. F

Anunt selectie_CS + Calendar

Anexa 2.1.a – Cerere de înscriere în grupul țintă – cat. F

Anexa 2.2.a – Declaratie de disponibilitate si angajament – cat. F

Anexa 2.3.a – Declaratie privind dubla finanțare – cat. F

Anexa 2.4.a – Consimtamant GDPR proiect – cat. F

Anexa 2.5 – Formularul de înregistrare GT

Anexa 2.6.a – Adeverință încadrare post – cat. F

Anexa 2.7 – Adeverință ADS – cat. F

Anexa 2.8 – Formular înscriere FPC

Anexa 2.9 – Acord GDPR FPC

Anexa 2.10 – Informare GDPR FPC